Netkort opsætning i OpenBSD, FreeBSD og NetBSD

Posted on 20.05.2006 by Kim N. Lesmer.

OpenBSD

Opsætningen i OpenBSD sker i filen /etc/hostname.xl0, hvor .xl0 er netkortets device nummer.

Hvis du skal bruge statisk opsætning, hvor du manuelt fastlægger en bestemt IP adresse, skal du indsætte følgende linje:

inet 10.0.0.38 255.255.255.0 NONE

Hvor nummeret 10.0.0.38 er selve IP adressen, mens nummeret 255.255.255.0 er selve netmasken.

Hvis du skal bruge dynamisk tildeling af IP adresse, skal du indsætte følgende linje:

dhcp

Netkortet(ne) startes med kommandoen:

# sh /etc/netstart

FreeBSD

Opsætningen i FreeBSD sker i filen /etc/rc.conf

Hvis du skal bruge statisk opsætning, hvor du manuelt opsætter en bestemt IP adresse, skal du indsætte følgende linje:

ifconfig_xl0="inet 10.0.0.38 255.255.255.0 NONE"

Hvor nummeret 10.0.0.38 er selve IP adressen, mens nummeret 255.255.255.0 er selve netmasken.

Hvis du skal bruge dynamisk tildeling af IP adresse, skal du indsætte følgende linje:

ifconfig_xl0="dhcp"

Netkortet(ne) startes med kommandoen:

# /etc/netstart

På FreeBSD er det ofte nødvendigt først at bringe netkortet "ned" med kommandoen:

# ifconfig xl0 down

Derefter kan denne kommandoen køres:

# /etc/netstart

På OpenBSD er det ikke nødvendigt at bringe kortet "ned" først.

NetBSD

Opsætningen i NetBSD sker i /etc/ifconfig.ex0, hvor ex0 er netkortes device nummer.

Hvis du skal bruge statisk opsætning, hvor du manuelt opsætter en bestemt IP adresse, skal du indsætte følgende linje:

inet 10.0.0.38 255.255.255.0 NONE

Hvor nummeret 10.0.0.38 er selve IP adressen, mens nummeret 255.255.255.0 er selve netmasken.

Hvis du skal bruge dynamisk tildeling af IP adresse, skal du blot indsætte følgende ord:

up

Yderligere opsætning er i /etc/rc.conf. Denne fil er under installation sat op til brug af dhclient, hvis det er valgt.

/etc/rc.conf:
dhclient=YES
dhclient_flags="ex0"

For at starte dhclienten på NetBSD bruger man kommandoen:

# /etc/rc.d/dhclient start

Denne metode skal kun bruges, hvis man skal modtage en dynamisk IP fra en DHCPd server. Hvis man har sat netkortet op med en statisk IP skal man bruge kommandoen:

# /etc/rc.d/network start