MySQLd på OpenBSD

Forældet indhold
Posted on 29.06.2006 by Kim N. Lesmer.
Dette er en lille tutorial i opsætningen af MySQL server på OpenBSD 3.9. Der kan komme ændringer i opsætningen i senere versioner af OpenBSD.

Installer MySQL server med kommandoen:

# pkg_add mysql-server

Start MySQLd med kommandoen:

# /usr/local/bin/mysqld_safe &

MySQLd har som standard ikke noget root password, og er dermed helt åben for adgang udefra. Opsæt, som det første, et root password med kommandoen:

# /usr/local/bin/mysqladmin -u root password MYPASSWORD

Hvor MYPASSWORD er det password, som du ønsker at bruge.

Da OpenBSD's version af Apache er chrootet, kan du bruge denne metode til at få mysql.sock til at virke.

Opret filen /etc/my.cnf og indsæt følgende linier i den:

[mysqld]
socket=/var/www/var/run/mysql/mysql.sock

Opret derefter følgende mappe:

# mkdir -p /var/www/var/run/mysql

Ret ejerskabet af mappen til mysql med kommandoen:

# chown -R _mysql /var/www/var/run/mysql

Hvis MySQLd skal startes fra boot kan du indsætte følgende linie i /etc/rc.local:

/usr/local/bin/mysqld_safe &

Hvis du forventer at bruge PHP sammen med MySQLd, skal du bruge en tmp mappe inde i Apaches chroot:

# mkdir -p /var/www/tmp

Ret derefter rettighederne med følgende kommando:

# chmod -R 777 /var/www/tmp

MySQL serveren er nu installeret og klar til brug.