Introduktion til XSL

Posted on 20.08.2004 by Kim N. Lesmer.
Dette er en lille introduktion til sproget XSL. Hvad er XSL, og hvad bruges det til.

Hvad er XSL?

XSL står for extensible stylesheet language.

HTML bruger velkendte og fastlagte tags til at fremvise dokumenter.

Elementet <table> er en tag der bruges til at frembringe en tabel og browseren ved, hvordan den skal fremvise den.

Tilføjelse af et stylesheet (styring af udseende til HTML) er let gjort med sproget CSS.

XML gør ikke brug af nogen fastlagte tags, og brugeren skal selv opfinde sine tags. Betydningen af disse tags er derfor heller ikke fastlagt.

Elementet <table> i et XML dokument kunne derfor betyde et bord, en HTML tag eller noget helt andet.

Derfor er det nødvendigt at der findes noget, der fungerer som et tillæg til XML. Noget der fortæller en klient hvordan teksten skal fremvises - det er her XSL kommer ind i billedet.

XSL - mere end bare et stylesheet sprog.

XSL består af tre ting:

  • XSLT er et sprog der bruges til at ændre XML dokumenter.
  • XPath er et sprog der bruges til at definere dele af XML dokumenter.
  • XSL-FO er et sprog der bruges til at formattere XML dokumenter.

Tænk på XSL som et sprog der kan transformere et XML dokument til f.eks, et HTML dokument, så det kan fremvises i en browser. XSL kan også filtrere og sortere XML data, definere dele af et XML dokument, formattere XML data på basis af dataværdi, som f.eks. at fremvise negative tal i rød. XSL kan ligeledes bestemme om et XML dokument skal udgives til skærmen, printeren eller sågar til højtaleren.