Introduktion til XHTML

Forældet indhold
Posted on 21.08.2004 by Kim N. Lesmer.
Dette er en lille introduktion til sproget XHTML. Hvad er XHTML, og hvad er forskellen imellem HTML og XHTML.

Opdatering 23.11.2007: Læs artiklen Bruger du XHTML, gør du det nok forkert!

Hvad er XHTML?

  • XHTML står for Extensible HyberText Markup Language.
  • XHTML er et markeringssprog.
  • XHTML blev designet til at erstatte HTML.
  • XHTML er mere striks og rent end HTML.
  • XHTML er HTML defineret som en XML applikation.

XHTML er den nye officielle HTML standart

XHTML 1.0 blev en officiel standard fra W3C - World Wide Web Consortium den 26. januar år 2000.

XHTML skal gradvist erstatte HTML

Opdatering 23.11.2007: Dette er ikke længere korrekt. XHMLT skal ikke erstatte HTML. HTML5 er den nye standard der skal erstatte den gamle HTML 4.01.

Alle nyere browsere understøtter XHTML

XHTML er kompatibel med HTML 4.0.1 og alle nyere browsere understøtter XHTML.

XHTML er en omformulering af HTML 4.01 i XML, og man kan sige at man har taget HTML, og har renset det. Man har gjort det pænere og mere struktureret ved hjælp af XML sproget.

Nedenstående er nogle få eksempler på XHTML.

Tags og attributter skal skrives med små bogstaver

Dette er forkert:

<table CELLSPACING="100%">

Dette er rigtigt:

<table cellspacing="100%">

Attributter skal i gåseøjne

Dette er forkert:

<table cellspacing=0>

Dette er rigtigt:

<table cellspacing="0">

Attribut minimering er forbudt

Dette er forkert:

<dl compact>
<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>
<frame noresize>

Dette er rigtigt:

<dl compact="compact">
<input checked="checked">
<input readonly="readonly">
<input disabled="disabled">
<option selected="selected">
<frame noresize="noresize">

Tags der ikke har en afslutningstag skal afsluttes med en "slash"

Dette er forkert:

<br>

Dette er rigtigt:

<br />

Dette er forkert:

<img src="picture.gif">

Dette er rigtigt:

<img src="picture.gif" />

Tags skal afsluttes i den rette rækkefølge

Dette er forkert:

<p><b>Hej med dig</p></b>

Dette er rigtigt:

<p><b>Hej med dig</b></p>

Hvorfor XHTML?

Utroligt mange hjemmesider gør i dag brug af det man vil klassificere som "dårlig HTML".

Med dårlig HTML er koden ikke organiseret, og man tager ikke hensyn til standarder eller regler. Webdesignere der udvikler dårlig HTML har taget en dårlig browser (ofte Microsoft Internet Explorer), derefter har man kodet til denne browser uden at tage hensyn til andet end resultatet i denne browser. Det betyder at man skriver koden sideløbende med at man kontrollerer resultatet i browseren. Hvis det ser godt ud bliver koden godkendt.

Hvad er problemet med dårlig HTML

Problemet er at koden meget sjældent virker i andre browsere end den der har været udgangspunktet.

XML er et sprog der kræver, at alt skrives korrekt. Resultat er at man får "velskrevne og velorganiserede" dokumenter.

XML blev designet til at beskrive data, og HTML blev designet til at fremvise data. Ved at kombinere XML og HTML, og de styrker de hver især har, er XHTML fremkommet.